lv en
Home
Email

Sākumlapa / Attīstības sadarbība / Enerģijas kopienas kā platforma AER izmantošanai elektroenerģija ražošanā COME RES / Jaunumi

16.03.2023 - COM RES ieinteresēto pušu forumi iezīmē ceļu atjaunojamās enerģijas kopienām

COME RES projekta ietvaros sagatavota faktu lapa nr.4., kas sniedz ieskatu par galvenajām diskusijām un secinājumiem astoņos ieinteresēto pušu forumos.

16.03.2023 - COME RES NOSLĒDZOŠĀS REKOMENDĀCIJAS POLITIKAI īstermiņa rīcības ilgtermiņa vīzijas sasniegšanai

COME RES projekta ietvaros sagatavots politikas pārskats nr.4., kurā ir sniegti kopējie vispārīgie un partnervalstīm raksturīgie noslēdzošie secinājumi un rekomendācijas rīcībpolitikai, kuras tika sagatavotas, pabeidzot COME RES projektu.

28.02.2023 - COME RES. Atjaunojamās enerģijas kopienu attīstības veicināšana Eiropā

COME RES projektam nosledzoties sagatavota  publikācija, kurā ir uzsvērta bagātīgā pieredze, uz kuru var paļauties, un inovatīvie risinājumi vietējā un reģionālajā līmenī, kā arī to elementu vieglā pielāgojamība citiem reģioniem un tālāknodošanas iespējas, tādējādi veicinot noturīgākas un iekļaujošākas energosistēmas izveidi.

27.02.2023 - COME RES. Atjaunojamās enerģijas kopienu pieredzes tālāknodošana un motivācija turpmākai darbībai

COME RES projekta ietvaros sagatavota faktu lapa nr.3., kas sniedz ieskatu par atjaunojamās enerģijas kopienu pieredzes tālāknodošanu un motivāciju turpmākai darbībai

17.02.2023 - COME RES. Atjaunojamās enerģijas kopienu attīstības veicināšana Eiropā

COME RES projekta ietveros aicina smelties iedvesmu, kā likt vienādības zīmi starp AEK un vērtības radīšanu vietējā sabiedrībā un kā šīs kopienas varētu veicināt, uzlabojot procedūras, kas nodrošina sabiedrības līdzdalību un iekļaujošu plānošanu.drukāt lapu