29.septembrī norisinājās RoundBaltic diskusija - Daudzdzīvokļu ēkas – Milzu potenciāls vai tikšķoša laika bumba?

Vides investīciju fonds 2021. gada 29. septembrī organizēja tiešsaistes apaļā galda diskusiju "Daudzdzīvokļu ēkas – Milzu potenciāls vai tikšķoša laika bumba?"

2021. gada 29. septembrī Vides investīciju fonds sadarbībā ar LR Ekonomikas ministriju, Latvijas Finanšu nozares asociāciju un Liepājas valstspilsētas pašvaldības administrāciju organizēja jau otro apaļā galda diskusiju par privātā finansējuma piesaisti energoefektivitātes finansēšanai - "Daudzdzīvokļu ēkas – Milzu potenciāls vai tikšķoša laika bumba?", kas tiek organizēts Apvārsnis 2020 projekta "Iniciatīvas Viedās finanses viedajām ēkām ieviešanas veicināšana Baltijas reģionā – Polijā, Latvijā un Dānijā - RoundBaltic" ietvaros.

Reģionālā apaļā galda diskusijas mērķis ir turpināt dialogu starp galvenajām ieinteresētajām pusēm Latvijā par privātā finansējuma piesaisti energoefektivitātes projektiem, un noteikt kopīgos uzdevumus un potenciālos uzlabojumus, kas būtu panākami esošajā politikas kontekstā un uzņēmējdarbības praksē. Sniegt konstruktīvus ieteikumus politikas veidotājiem, valsts institūcijām un pašvaldībām privātā finansējuma piesaistes veicināšanai Latvijas ilgtspējīgas energoefektivitātes finansēšanā. 

Pasākums ir turpinājums apaļā galda diskusijām, kas notika RoundBaltic apaļā galda diskusiju ietvaros 2021. gada 6. un 7. maijā un pulcēja kopā ap 120 dalībnieku no 70 organizācijām.

Pasākuma programmu skatīt šeit: Daudzdzīvokļu ēkas - pasākuma programma

Pasākuma pirmajā daļā sniegtās prezentācijas: 

• ES normatīvais regulējums ēku sektoram - nākotne - Mārtiņš Zemītis, Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā

Tartu pilsētas pieredze daudzdzīvokļu ēku atjaunošanā- Kaspar Alev, Tartu pilsētas dome, Klimata speciālists

• Liepājas pilsētas pieredze daudzdzīvokļu ēku atjaunošanā - Mārtiņš Tīdens, izpilddirektora vietnieks (īpašumu jautājumos)

• Rīgas pilsētas plāni un ieceres daudzdzīvokļu ēku atjaunošanā - Jānis Ikaunieks, Rīgas Enerģētikas aģentūra, direktors

 

Secinājumi un ieteikumi no paralēlajām diskusijām par augstāk minētiem problēmjautājumiem šobrīd tiek apkopoti un tiks publicēti Vides investīciju fonda un projekta RoundBaltic mājas lapā. 

Vides investīciju fonda un projekta RoundBaltic vārdā sakām paldies visiem iesaistītajiem partneriem un dalībniekiem, kuri veltīja laiku konferences līdzorganizēšanā vai piedalījās tajā sniedzot savu redzējumu un viedokli!  

Uz tikšanos turpmākajās RoundBaltic diskusijās!

 

Papildus informācija:

Zane Bilzēna, projekta vadītāja, tālr.+37167845111

Projektu finansē: 

Horizon2020/Apvārsnis2020