RoundBaltic diskusija “Privātā finansējuma piesaiste ilgtspējīgas energoefektivitātes finansēšanai - Publiskajam sektoram jārāda piemērs.”

2021.gada 8.decembrī Vides investīciju fonds sadarbībā ar Ekonomikas ministriju, Finanšu nozares asociāciju un Vidzemes plānošanas reģionu organizēja apaļā galda diskusiju par privātā finansējuma piesaisti energoefektivitātes finansēšanā, lai dalītos ar pieredzi un viedokli.

Apaļā galda diskusijas mērķis ir turpināt dialogu starp galvenajām ieinteresētajām pusēm Latvijā par privātā finansējuma piesaisti energoefektivitātes projektiem, un noteikt kopīgos uzdevumus un potenciālos uzlabojumus, kas būtu panākami esošajā politikas kontekstā un uzņēmējdarbības praksē. Dalība ir bez maksas. Pasākums notiek latviešu valodā. Pasākums ir turpinājums apaļā galda diskusijām, kas notika projekta RoundBaltic apaļā galda diskusiju ietvaros 2021. gada 6./7. maijā un 29.septembrī.

Apaļā galda diskusija notiek saskaņā ar iniciatīvu “Viedās finanses viedajām ēkām”, kuras kontekstā Eiropas Komisija organizē programmas Apvārsnis 2020 projektu “Iniciatīvas Viedās finanses viedajām ēkām ieviešanas veicināšana Baltijas reģionā – Polijā, Latvijā un Dānijā – RoundBaltic”. Projekta ietvaros tiek organizēta enerģijas investīcijām veltītu forumu sērija ar mērķi palielināt valsts un privāto pušu resursus un sadarbību, lai veidotu liela mēroga investīciju programmas, vienas pieturas aģentūras un finansēšanas plānus energoefektivitātes uzlabošanai.

Pasākuma programma pieejama šeit: RoundBaltic apaļā galda programma

Pasākuma ierakstu varat apskatīt šeit: 

Aicinām iepazīties ar plenārsēdes laikā rādītajām prezentācijām šeit: 

Atklāšanas uzruna – Guntis Gladkins, Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētājs

• Eiropas Zaļais kurss un Renovāciju vilnis publiskajā sektorā – Mārtiņš Zemītis, Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā

• Zinātnes balstīta pieeja valsts rīcībpolitikas izstrādē – Dmitrijs Skoruks, Ekonomikas ministrija, Ilgtspējīgas enerģētikas politikas departamenta direktors

Atbalsta pasākumi publiskā sektora energoefektivitātei no ES finansējuma avotiem 2021-20207.gada plānošanas periodā – Edgars Garkājis, Investīciju politikas departamenta Vides investīciju nodaļas vecākais eksperts

• Publiskā sektora energoefektivitātes paaugstināšana – finanšu nozares redzējums – Viktors Toropovs, SEB Ilgtspējas vadītājs, Finanšu Nozares Asociācija

• Vidzemes pieredze publiskā sektora ēku atjaunošanā – Edgars Augustiņš, Vidzemes plānošanas reģions

 

Papildus informācija:

Zane Bilzēna, projekta vadītāja, tālr.+37167845111

Projektu finansē: 

Horizon2020/Apvārsnis2020