lv ru en
Home
Site map
EmailSīkāku informāciju par
Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta
ieviešanas uzraudzību SKATĪT ŠEIT


Login

Sākumlapa / Sākums / Jaunumi

16.04.2014 - Projekta PRIMES uzsākšana Latvijas pašvaldībās

SIA Vides investīciju fonds uzsāk projekta Zaļais iepirkums pašvaldībās, lai sasniegtu energoefektīvu rezultātu (PRIMES) ieviešanu 5 Latvijas pašvaldībās. 

15.04.2014 - SEAP PLUS projekta komandas darba sanāksmē Rīgā

Latvijas Vides investīciju fonds laika posmā no 2014. gada 3. aprīlim līdz 4. aprīlim organizēja projekta „SEAP PLUS Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāni - vienota Eiropa enerģijas apsaimniekošanā” komandas pārstāvjiem darba sanāksmi.

03.04.2014 - Par iesniegumu iesniegšanu

Par iesniegumu iesniegšanu Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta konkursa „Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā - atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai”

25.03.2014 - Pagarina pieteikšanās termiņu finansiālam atbalstam elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai Latvijā

Lai sniegtu iespēju potenciālajiem projektu iesniedzējiem sagatavot kvalitatīvus projekta pieteikumus un konkursā apgūtu visu pieejamo finansējumu, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija par vienu nedēļu, t.i., līdz 2014.gada 8.aprīlim (ieskaitot), ir pagarinājusi pieteikšanās termiņu projektu iesniegšanai Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansiālam atbalstam elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai Latvijā.

20.03.2014 - Latvijas Vides investīciju fonds kļūst par pirmo Pilsētu Mēru paktu koordinatoru Latvijā

Latvijas Vides investīciju fonds ir kļuvis par pirmo Pilsētu mēra Pakta teritoriālo koordinatoru Latvijā, lai sniegtu stratēģisku un tehnisku atbalstu tām Pilsētu mēru paktu parakstījušām pašvaldībām, kurām trūkst nepieciešamo prasmju un/vai resursu attiecīgo prasību izpildei.drukāt lapu

Nedēļas jautājums

big online meds choise, USA ventolin online