17.01.2024 - FORTESIE. Viedā izpildes vadība efektīvas, ilgtspējīgas un iekļaujošas enerģijas izmantošanā

Projekta FORTESIE partneri tiekas, lai diskutētu par skolas ventilācijas renovācijas projektu Latvijā kā arī prezentētu citās sešās Eiropas valstīs īstenotos projektus viedā izpildes vadība efektīvas, ilgtspējīgas un iekļaujošas enerģijas izmantošanā.

10.10.2023 - ENERSHARE. Sanāksme par finansējuma piesaistes izvērtējumu energoefektiviātes projektiem.

Laika posmā no 2023. gada 10. - 11. oktobrim notika ENERSHARE projekta ieviešanas sanāksme. 

29.09.2023 - MATRYCS. Energoefektivitātes ieguldījumu risku mazināšana.

Noslēdzoties projektam: “Modulāri lielo datu lietojumi holistiskiem enerģijas pakalpojumiem ēkās (MATRYCS)”, aicinām iepazīties ar projekta un Latvijā īstenoto aktivitāšu rezultātiem.

28.08.2023 - BD4NRG. Izveidots analītisko rīku komplekts

Analītisko rīku komplekts, kas apkopo un analizē lielos datus.

25.08.2023 - MATRYCS. Analītiskais rīks, ēku datu apmaiņai, pārvaldībai un apstrādei

MATRYCS projekts izstrādājis atvērtu, uz mākoņtehnoloģiju balstītu, datu analītisko rīku, kas nodrošina ēku datu apmaiņu, pārvaldību un apstrādi.