lv ru en
Home
Site map
EmailLogin

Sākumlapa / Sākums / Jaunumi

13.10.2015 - Diskusija par zaļās elektroenerģijas iepirkumu Latvijas pašvaldībās

Šā gada 5. oktobrī SIA Vides investīciju fonds rīkoja apaļā galda diskusiju Vides aizsardzības un reģionālās attīstības telpās par zaļās elektroenerģijas iepirkumu Latvijas pašvaldībās.

18.09.2015 - Baltic Flows projekta komanda apmeklē projekta sanāksmi Hamburgā, Vācijā

Projekta "Baltic Flows - Lietus ūdens plūsmas apsaimniekošana un uzraudzība Baltijas jūras sateces baseinā" komanda, laika posmā no 2015. gada 14. līdz 16. septembrim apmeklēja projekta sanāksmi Hamburgā, Vācijā.

17.07.2015 - Turpinās sarunas par atbalstu jaunām profesionālās pilnveides programmām energoefektīvā būvniecībā

Projektā BUILD UP Skills FORCE turpinās darbs pie divu profesionālās pilnveides programmu izstrādes, lai paaugstinātu būvdarbu veicēju zināšanas un prasmes - „Ēku siltināšanas darbi un energoefektīva renovācija” un „Inženierkomunikāciju izolēšanas darbi”. Lai gūtu atbalstu šīm programmām un aktualizētu kvalificēta darbaspēka nozīmību būvniecības un renovācijas nozarē, projekta pārstāvji vasaras sākumā tikušies ar Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) pārstāvjiem.

18.06.2015 - Baltic Flows projekta komanda apmeklē projekta sanāksmi Jūrmalā, Latvijā

Projekta "Baltic Flows - Lietus ūdens plūsmas apsaimniekošana un uzraudzība Baltijas jūras sateces baseinā" komanda, laika posmā no 2015. gada 9. līdz 10. jūnijam apmeklēja projekta sanāksmi Jūrmalā, Latvijā.

25.05.2015 - Starptautiska konference Zaļais iepirkums praksē

Starptautiska konference Zaļais iepirkums praksē notika 21. maijā Rīgā. Konferenci organizēja SIA Vides investīciju fonds sadarbībā ar diviem programmas Inteliģenta Enerģija Eiropai projektiem – PRIMES un GPP2020. Konference sniedza ieskatu labās prakses piemēros no visas Eiropas dažādās produktu kategorijās, kā arī aizsāka diskusijas par metodēm, kā pārvarēt esošās barjeras, lai veicinātu zaļā iepirkuma ieviešanu produktu, piegādātāju, būvdarbu un pakalpojumu sektoros.drukāt lapu