Noderīga informācija

REKVIZĪTI:

SIA Vides investīciju fonds
Reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrā: 1997. gada 28. aprīlī
Reģistrācijas numurs: 40003339615
Juridiskā adrese: Ģertrūdes iela 10/12, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67 845 111
Fakss: 67 845 222

Banka: AS SEB banka
Konts: LV22 UNLA 0001 4004 6972 5

 

Valsts pārvaldes institūcijas

www.mk.gov.lv Latvijas Republikas Ministru kabinets
www.varam.gov.lv Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija


Sadarbības partneri vides projektu sagatavošanai un realizācijai

www.undp.lv ANO Attīstības programma
www.lps.lv Latvijas pašvaldību savienība


Ārzemju sadarbības partneri (informācija angļu valodā)

www.nefco.fi NEFCO
www.kfw.de KfW


Nevalstiskas asociācijas

www.lvpa.lv Latvijas vides pārvaldības asociācija
www.zalaispunkts.lv Latvijas Zaļais Punkts
www.zalajosta.lv Zaļā josta
www.packaging.lv Latvijas iepakojuma asociācija
www.vak.lv Vides aizsardzības klubs
www.bvs.parks.lv Bērnu vides skola
www.lasa.lv Latvijas atkritumu saimniecības asociācija
www.pdf.lv Pasaules dabas fonds
www.ldf.lv Latvijas Dabas Fonds


Plašsaziņas līdzekļi

www.videsfakti.lv Vides fakti
www.videsvestis.lv Vides vēstis
www.virums.lv Informācija par aktuāliem vides jautājumiem
www.baltenergy.com Informācija par aktuāliem jautājumiem enerģētikā
www.latvijasdaba.lv Sugu enciklopēdija "Latvijas daba"