Finansēšanas noteikumi

Finansēšanas nosacījumi

Fonds izsniedz finansējumu projektiem:

Fonds finansē videi draudzīgus projektus gan publiskajā sektorā kas veicina energo efektivitātes uzlabošanos.