lv ru en
Home
Site map
EmailLogin

Sākumlapa / Finanšu pakalpojumi / Iepirkuma process

Būtisks priekšnosacījums projekta realizācijai ir sekmīgs nepieciešamo darbu vai pakalpojumu iepirkums.

Lai izpildītu likumdošanas prasības pašvaldībām iepirkums jāveic saskaņā ar "Publisko iepirkumu likumu" un no tā izrietošo Ministru kabineta noteikumu prasībām.

Komercsabiedrībām iepirkums jāveic, ievērojot augstākminētajā likuma noteiktos pamatprincipus, ar mērķi nodrošināt iepirkuma procesa caurspīdību un vienlīdzīgu konkurenci potenciālajiem piegādātājiem.drukāt lapu