Finansējuma izmaksa

Finansējuma izmaksa tiek veikta, pārskaitot naudu tieši uz izpildītāju kontu.
Klientam ir jāiesniedz Fondam finansējuma izmaksas pieprasījums ( vai ) un sekojoši dokumenti, lai varētu veikt finansējuma izmaksu: