lv en
Home
Email

Sākumlapa / Sākums / Iepirkumi

Aktuāli:

2023. gadā izsludinātie iepirkumi:

Vēsture:

2022. gadā izsludinātie iepirkumi:

2021. gadā izsludinātie iepirkumi:

VIF2021/1 Finanšu pārskatu revīzija

2020. gadā izsludinātie iepirkumi:

2019. gadā izsludinātie iepirkumi:

Noslēgts nomas līgums:

  • nekustamā īpašuma adrese: Eksporta iela 5, Rīga
  • kadastra numurs: 0100 011 0167
  • platība: 234,88 m2
  • lietošanas mērķis: biroja telpas
  • iznomātājs: valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari"
  • nomas maksas apmērs: 6,55 euro/ 1m2 (bez PVN)
  • līguma noslēgšanas datums: 2019. gada 2. maijs
  • līguma darbības termiņš: 60 mēneši no noslēgšanas brīdi

2018. gadā izsludinātie iepirkumi:

VIF2018/2 Finanšu pārskatu revīzija  

2017. gadā izsludinātie iepirkumi:

VIF2017/1 Administratīvo telpu noma 

2016. gadā izsludinātie iepirkumi:

VIF2016/4 Finanšu pārskatu revīzija
VIF2016/3 Audiovizuāla materiāla - informatīvas īsfilmas izstrāde par zaļo publisko iepirkumu aktualitāti Latvijā un Eiropas Savienībā
VIF2016/2 EKII konkursu vērtēšanas energoefektivitātes eksperts
VIF2016/1 Finanšu pārskatu revīzija

2015. gadā izsludinātie iepirkumi:

VIF2015/2 Tehniskā palīdzība pašvaldībām – apmācību sniegšanā un zaļā publiskā iepirkuma sagatavošanā
VIF2015/1 Tehniskā palīdzība pašvaldībām – apmācību sniegšanā un zaļā publiskā iepirkuma sagatavošanā 

2014. gadā izsludinātie iepirkumi:

VIF2014/4 Tehniskā palīdzība pašvaldībām – apmācību sniegšanā un zaļā publiskā iepirkuma sagatavošanā
VIF2014/3 Mājas lapas dizaina un tehniskā risinājuma izstrāde
VIF2014/2 Energoefektivitātes eksperts 
VIF2014/1 Energoefektivitātes eksperts

2013. gadā izsludinātie iepirkumi:

VIF2013/7 Energoefektivitātes eksperts
VIF2013/6 KPFI konkursa vērtēšanas energoefektivitātes eksperts
VIF2013/5 SEAP PLUS - eksperta pakalpojums, izstrādājot Ilgtspējīgas Enerģētikas rīcības plānus
VIF2013/4 KPFI konkursa vērtēšanas energoefektivitātes eksperts
VIF2013/3 Eksperts "SEAP PLUS" Enerģijas dienas - elektromobilitāte
VIF2013/2 Eksperts "SEAP PLUS" Enerģijas dienas - ekonomiska braukšana
VIF2013/1 Eksperta pakalpojumu sniegšana projektā CB58

2012. gadā izsludinātie iepirkumi:

VIF2012/11 Auto noma
VIF2012/10 Juridisko pakalpojumu sniegšana
VIF2012/9 Juridisko pakalpojumu sniegšana
VIF2012/8 Eksperts "Bioenergy Promotion 2"
VIF2012/7 Informatīvo materiālu druka
VIF2012/6 Tulkošanas un rediģēšanas pakalpojumu sniegšana
VIF2012/5 Eksperta pakalpojumu sniegšana projektu īstenošanas uzraudzībā
VIF2012/4 Finanšu pārskatu revīzija
VIF2012/3 Dienesta komandējumu un darba braucienu nodrošināšana
VIF2012/2 Eksperta pakalpojumu sniegšana projektu īstenošanas uzraudzībā
VIF2012/1 Dienesta komandējumu un darba braucienu nodrošināšana

2011. gadā izsludinātie iepirkumi:

VIF2011/19 Auto noma 2012. gadā
VIF2011/18 KPFI projektu mājas lapas dizaina un tehniskā risinājuma izstrāde
VIF2011/17 Veselības aprūpes atkritumu aso priekšmetu konteineru un stiprinājumu piegāde
VIF2011/16 Par metodisko norādījumu sagatavošanu
VIF2011/15 Par datoru piegādi
VIF2011/14 Skrūves konveijera veselības aprūpes atkritumu apstrādes iekārtai "BAO MED 1000" projektēšana, izgatavošana un pieslēgšana
VIF2011/13 Ēku energoefektivitātes uzlabošanas projektu monitorings
VIF2011/12 Par zema enerģijas patēriņa ēkām
VIF2011/11 Atkritumu apsaimniekošanas inventāra piegāde
VIF2011/10 Bīstamo atkritumu savākšanas, transportēšanas un utilizācijas pakalpojumi
VIF2011/9 Pedāļmehānismu un ratu piegādes iepirkuma nolikums
VIF2011/8
 Atkritumu tvertņu un to piederumu piegāde
VIF2011/7
 Atkritumu maisu piegāde
VIF2011/6 Biroja tehnikas piegāde
VIF2011/5 Biroja mēbeļu piegāde
VIF2011/4 Par atkritumu svēršanas un uzskaites sistēmas tehniskā nodrošinājuma piegādi un uzstādīšanu
VIF2011/3 Par datoru piegādi
VIF2011/2 Par energoauditu
VIF2011/1 Auto noma

2010. gadā izsludinātie iepirkumi:

VIF2010/7 Datoru piegāde 
VIF2010/6 Administratīvo telpu noma 
VIF2010/5 Datoru piegāde 
VIF2010/4 Es un vide
VIF2010/3 Tulkotāju pakalpojumi
VIF2010/2 Ekspertu pakalpojumi
VIF2010/1 Ekspertu pakalpojumi

2009. gadā izsludinātie iepirkumi:

VIF2009/3 Ekspertu pakalpojumi
VIF2009/2 Jaunāko tehnoloģisko risinājumu sekmīga ieviešana vides projektu realizācijā mājas lapas izstrāde
VIF2009/1 Darbinieku veselības apdrošināšanas polišu iegāde

2008. gadā izsludinātie iepirkumi:

VIF2008/5 Biroja tīrīšana
VIF2008/4 Datoru piegāde 
VIF2008/3 Darbinieku veselības apdrošināšanas polišu iegāde
VIF2008/2 Darbinieku veselības apdrošināšanas polišu iegāde
VIF2008/1 Finanšu pārskatu audits 

2007. gadā izsludinātie iepirkumi:

VIF2007/9 Digitālā kopētāja iegāde
VIF2007/8 Darbinieku veselības apdrošināšana
VIF2007/7 Kondicionētāja piegāde un uzstādīšana
VIF2007/6 Digitālā kopētāja iegāde
VIF2007/5 Fonda 10 gadu jubilejas pasākuma ēdināšanas nodrošināšana
VIF2007/4 Fonda 10 gadu pasākuma organizēšana
VIF2007/3 Fonda biroja tīrīšana
VIF2007/2 Fonda finanšu pārskatu audits
VIF2007/1 Fonda kvalitātes sistēmas pārsertifikācija

2006. gadā izsludinātie iepirkumi:

VIF2006/4 Auto noma
VIF2006/3 Fonda mājas lapas www.lvif.gov.lv pilnveidošana
VIF2006/2 Datortehnikas piegāde
VIF2006/1 Darbinieku veselības apdrošināšana

SIA “Vides investīciju fonds” nekustamā īpašuma nomāšanas kārtībadrukāt lapu