lv en
Home
Site map
EmailSākumlapa / Bīstamie medicīniskie atkritumi / Jaunumi / Aptaujas anketa

Humānās medicīnas ārstniecības iestādes un ārstu prakses un veterinārārsti tiek aicināti pieteikties uz bezmaksas dzīvsudrabu saturošu atkritumu nodošanu.

Apvienoto Nāciju Organizācijas Attīstības Programmas un Pasaules Vides fonda projekta „Labāko tehnoloģiju un paņēmienu demonstrēšana un veicināšana veselības aprūpes atkritumu samazināšanas jomā, lai novērstu dioksīnu un dzīvsudraba nonākšanu vidē” ietvaros humānās medicīnas ārstniecības iestādes un ārstu prakses, kā arī veterinārārsti tiek aicināti iesniegt pieteikumu par to rīcībā esošo dzīvsudrabu saturošo atkritumu nodošanu utilizācijai bez maksas.

Lai pieteiktos šo atkritumu savākšanai un nodošanai utilizācijai bez maksas, līdz 2011.gada 15.aprīlim nepieciešams aizpildīt un nosūtīt PIETEIKUMA ANKETU uz faksu +371 67503603 vai ieskanētu uz e-pastu: maris.klindzans@lvif.gov.lv

Dzīvsudrabu saturošo atkritumu nodošanu plānots organizēt 2011.gada maijā vai jūnijā. Jūsu Pieteikuma anketā norādītajam apjomam jābūt pieejamam Projekta nozīmētajam pārvadātājam no 2011.gada 18.maija līdz 2011.gada 1.jūlijam. Precīzs savākšanas laiks ar katru iestādi/praksi tiks saskaņots iepriekš.

Īpaši aicinām izņemt no lietošanas visus Jūsu iestādē/praksē esošos dzīvsudraba termometrus un izmantot iespēju tos utilizēt bez maksas!

Ņemot vērā dzīvsudraba augsto toksicitāti, aicinām būt īpaši uzmanīgiem rīkojoties ar dzīvsudrabu saturošām ierīcēm/iekārtām un atkritumiem. Atkārtoti aicinām iepazīties ar Projekta ietvaros izstrādāto dokumentu „PIRMĀ RĪCĪBA DZĪVSUDRABA NOPLŪDES GADĪJUMĀ”, kas ir atrodams Projekta īstenotāja Latvijā – SIA „Vides investīciju fonds” interneta mājas lapā.

Papildus informācijai:drukāt lapu