lv en
Home
Site map
EmailSākumlapa / PHB projekti / Jaunumi / Seminārs par PHB saturošu iekārtu inventarizācijas pabeigšanu

2006.gada 6.oktobrī plkst. 11:00 Vides investīciju fonda telpās notiks seminārs Valsts vides dienesta reģionālo vides pārvalžu inspektoriem par polihlorētos bifenilus (PHB) saturošu iekārtu inventarizācijas pabeigšanu.

Seminārs tiek rīkots UNDP/GEF projekta "PHB saturošu iekārtu savākšana un utilizācija videi draudzīgā veidā" ietvaros, sadarbībā ar Valsts vides dienestu. Semināra laikā inspektori tiks iepazīstināti ar projektu un tā mērķiem, kā arī tiks pārrunāts PHB saturošu iekārtu inventarizācijas pabeigšanas plāns un inventarizācijas veikšanas metodoloģija, kā arī nepieciešamie grozījumi normatīvajos aktos drošas PHB saturošu iekārtu un atkritumu apsaimniekošanas nodrošināšanai.

drukāt lapu