lv en
Home
Email

Sākumlapa / Sākums / Jaunumi / Būtiskākās izmaiņas valsts atbalsta programmā enerģiju ražojošo iekārtu iegādei

2024. gada 5. jūlijā  stājās spēkā grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 1. marta noteikumos Nr. 150 "Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana mājsaimniecībās – atbalsts atjaunojamo energoresursu izmantošanai" nolikums" (turpmāk – MK noteikumu grozījumi). MK noteikumu grozījumi paredz paplašināt atbalstāmo projekta aktivitāšu loku, nosakot, ka vienlaikus ar saules elektrostaciju vai vēja elektrostaciju iegādi iedzīvotāji var saņemt valsts atbalstu arī par elektroenerģijas uzglabāšanas iekārtu iegādi, jatās ietilpība būs vismaz 5 kWh liela. Maksimālais atbalsts elektroenerģijas uzglabāšanas iekārtai ir 2 500 euro, nepārsniedzot 70% no iekārtas iegādes izmaksām. Valsts atbalsts tikai par atsevišķas elektroenerģijas uzglabāšanas iekārtas iegādi nav paredzēts.

Ņemot vērā, ka no 2024. gada 1. maija ir stājusies spēkā jaunā elektroenerģijas neto norēķinu sistēma, tad ar MK noteikumu grozījumiem ir precizēta projektu rezultātu monitoringa kārtība. Monitoringa pārskatu līdz katra nākamā gada 1. maijam par 12 mēnešu periodu, kas sākas kārtējā gada 1. martā un beidzas nākamā gada februāra pēdējā dienā iesniedz elektroniskajā monitoringa sistēmā (EMSI). Jaunā kārtība attiecas arī uz iepriekš noslēgtajiem līgumiem par projektu īstenošanu un tuvākajā laikā Vides investīciju fonds veiks iepriekš iesniegto monitoringa pārskatu pielāgošanu jaunajām prasībām.

Būtiskākās izmaiņas atbalsta programmā:

  • pieejamais finansējums palielināts līdz 45 000 000 euro;
  • precizēta de minimis atbalsta piešķiršanas kārtība;
  • atcelts ierobežojums maksimālai saules elektrostaciju vai vēja elektrostaciju uzstādāmai jaudai (atbalsta summa nemainās);
  • precizēts, ka projekta iesniedzējs var iesniegtpar katru atbalstāmo aktivitātivienu projekta iesniegumu par katru viņa īpašumā esošo māju (piemēram, iesniegt projekta iesniegumu par  saules elektrostacijas projektu Rīgā un atsevišķu projekta iesniegumu par  saules elektrostacijas projektu Talsos);
  • precizēti nosacījumi par80% elektroenerģijas, kas gadā saražota ar projektā iegādātām iekārtām, izmantošanu dzīvojamās mājas vai daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāju pašpatēriņu. Projekta iesniedzējiem, kam ir neto uzskaites (kWh) sistēma, izmaiņas nav. Gadījumā, ja projekta iesniedzējs pāries no neto uzskaites sistēmu uz neto norēķinu sistēmu, tad būs jāievēro grozījumos noteiktā kārtība. Neto norēķinu sistēmas gadījumā projekta iesniedzējs ir tās dzīvojamās mājas vai daudzdzīvokļu mājas īpašnieks, kurā uzstādīta elektroenerģijas ražošanas iekārta, un neto norēķinu sistēmas dalībnieks;
  • precizēta projekta iesnieguma veidlapa.

MK noteikumu izmaiņas ir iekļautas precizētajās vadlīnjās: Vadlīnijas projektu iesniedzējiem

 drukāt lapu